čtvrtek 14. prosince 2017

Ano, díky digitalizaci nám bude líp

Obrazně je zde vše o výstupu na vrchol, čím výše stoupáte, tím více je to náročnější, toužíme po tom se mít líp, a tak pro to musíme i něco udělat. Pokud chcete být pilotem letadla, musíte pro to i něco udělat, a tak je to zde se vším, bez práce nejsou koláče, jak se lidově říká. Ano, díky digitalizaci nám bude líp, co je to digitalizace? Jde zde o to, že stroje mohou pracovat bez lidské obsluhy, díky tomu že mají digitální informace, které je ovládají, první veliké nasazení strojů bylo v; zemědělství, stavebnictví, dopravě, průmyslu, obchodu, atd. přichází doba dálkového ovládání strojů. 

Dosud zde byl problém s tím, že zde museli být specialisté, co se starali o složité stroje, které byli často rozbité nebo špatně nastavené. Tento problém eliminuje digitalizace, stroje budou jednoduché a nebudou už často rozbité, dohled nad stroji budou mít roboti s umělou inteligencí. Přijde doba domácí práce, kdy lidi už nebudou cestovat daleko do školy nebo zaměstnání, naše práce se přesune do virtuální reality, takto konečně pravda a láska zvítězí nad nenávistí a lží, protože zlí psychopati, budou mít konečně doživotní domácí vězení.

středa 13. prosince 2017

Deprese je následkem nedostatku soukromí

Nenápadně pomocí salámové metody je zaměstnancům ořezáváno jejich soukromí, následkem je deprese a konzumace; piva, cigaret, kafe, prášků na deprese, atd. opakem je zde elita, která má všude soukromí do kterého nemá nikdo cizí přístup. Někteří zaměstnavatelé se chovají jako dozorci ve vězení a tak monitorují počítače zaměstnanců, monitorují jejich telefony, sledují zaměstnance pomocí kamer a mikrofonů, navádějí zaměstnance, aby žalovali na druhé zaměstnance, atd. z cizího přeci krev neteče, většina zaměstnanců v takovém systému je vyhozená ve zkušební době většinou jenom kvůli maličkostem. Ze zaměstnanců se stávají krysy, co po celý život musí běžet krysí závody, aby neskončili jako bezdomovci. 

Místo okovů na nohou zde jsou moderní ekonomické okovy, místo biče je zde nezaměstnanost a malý plat. Víte to že 70% vašeho zisku z vaší práce, vám ukradnou zaměstnavatelé a stát, vše je nastaveno tak že nemáte šanci na to mít zde jistoty a výhody, navíc většina zaměstnavatelů se snaží pomocí automatizace a optimalizace minimalizovat počet zaměstnanců, a nová pracovní místa se nevytvářejí. Pokud přijdete za lékařem s depresí dostanete léky, které vám nijak nepomohou, protože neodstraní příčinu vašich depresí, a příčinou je nedostatek soukromí. Zánik socialismu byl způsoben nedostatkem soukromí a teďka to samé už dělá i kapitalismus a následkem bude zánik kapitalismu a místo něj nastoupí globalismus.  

Ano, krematorium léčí rychle a levně

Jsi nemocný tak se běž podívat do krematoria, zde se léčí všechny nemoci rychle a levně, nejspíše namítneš, že není kam spěchat, že stejně jednou zemřeš a že je třeba si užít života. Tak mě pověz, jak si chceš užít života, když jsi nemocný tělesně a psychicky? Každý lék působí jenom omezenou dobu a potom se nemoc zase vrátí, tvoje nemoci jsou následkem situace, ve které žiješ už milion let jako člověk! Všechny problémy začali v okamžiku, kdy ses oblékl a později i začal nosit boty. Tak jako oblečení chrání tělo před zimou, tak i pokrytectví chrání psychiku před problémy, to co se ale mnoho chrání, to začne degenerovat! Jsi skleníková květina, která nemůže opustit skleník, protože by onemocněla, podívejte se na lidi, co rozhodují o nás bez nás, díky tomu že zde mají výhody a jistoty, které si nezaslouží, jsou to skleníkové květiny! 

Vše je o nastavení, pokud je nastavení chybné tak následkem jsou problémy, nastavení musí odpovídat situaci, nepružnost je následkem toho že jsme skleníkové květiny, a tím jsme se dostali do začarovaného kruhu, a jenom smrt může ukončit naše trápení. Investujeme mnoho do toho, aby se lidi měli dobře, to je příčina našich problémů s nemocemi. Lidi se musí mít zle, aby ten, kdo běží pomalu, a myslí mu to pomalu, skončil v krematoriu. Nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit starat se o skleníkové květiny, co běží pomalu, a myslí jim to pomalu, zavede se globálně testování na to, jak rychle umíš běžet, a jak rychle ti to myslí, ten kdo v testování neuspěje, ten skončí v krematoriu. Je třeba oddělit hodnotné zrno, od nehodnotných plev, jak si to uděláme, takové to budeme mít, z prachu vše povstává, a v prach se to v krematoriu promění.

Byrokratismus eliminoval kapitalismus

Vše co končí na “ismus“ to je víra v nějaký ideál, tím ideálem může být; feudál, kapitál, sociální systém, centralizace, byrokracie, demokracie, pohádky, móda, atd. z dálky něco vypadá ideálně, z blízka poznáme, že to není ideální! Lidi chtějí od ideálů to, že vše bude fungovat rychle a levně, to je princip, na kterém funguje to, co je ideální. S příchodem mobilních telefonů, to vypadalo, že zaniknou klasické telefony, co mají sluchátko na krouceném kabelu, nic takového se ale nestalo, jak je to možné? 
Klasický telefon funguje rychle a levně, proto jej evoluce nedokázala eliminovat, stejně tak i rodina funguje rychle a levně, proto rodina nezanikla díky; náboženství, politice, byrokracii, centralizaci, atd. Proč není kapitalismus a byrokratismus ideální pro lidi? Příčinou je to že tyto dva systémy nedávají lidem rychlost a levnost, rodina je základem protože nám dává rychlost a levnost, žádná ideologie nemůže nahradit rodinu. Ano, bude líp těm, co jsou nahoře nad vámi, protože jste je naivně zvolili, aby vás mocensky zastupovali, vám líp, ale nebude, dobrota je žebrota!

Ano, rovnost je základem pro kulturu bez vandalů

Proč nám vládnou vandalové? Války v nahotě odhalují to, že nám vládnou mnoho tisíciletí vandalové, příčinou je zde to, že z cizího krev neteče! Vytvoříte nějakou hodnotu a vandal tu hodnotu zničí, vlaky stojí, protože vandalové ukradli měděné kabely. Stát má veliké dluhy, protože vandalové vše vytunelovali, vandalové jsou mezi spodinou i mezi elitou! Proč u nás mají dělníci ubohé platy? Máme zde ubohé platy, protože vandalové na práci našich dělníků parazitují, a dělají zde z dělníků ekonomické otroky. 

Všimněme si toho, že vandal se nechová vandalsky k sobě, a nespáchá sebevraždu, vandal ví, že když se bude chovat k sobě vandalsky, tak že zemře, z vlastního krev teče! Jádrem problému je moje a cizí, moje je vandalům svaté a cizí není vandalům svaté, zde je jediné možné řešení eliminovat ze systému moje a cizí, vše bude jenom společné, nebude žádné moje soukromí, moje vlastnictví, moje peníze, moje myšlenky, moje dítě, moje oblečení, moje práce, atd. Lidi budou mít globální čísla, a budou spát na ubytovně a jíst jenom ve veliké jídelně stejná jídla, zájem jedince bude eliminován, bude zde jenom zájem globálního celku, a každý lidský jedinec bude jenom nulou s nulovou hodnotou. 

Ten kdo bude porušovat pravidla, ten bude eliminován v krematoriu, z lidí se stanou loutky, které bude ovládat globální umělá inteligence, jakýkoli odpor bude marný. Místo, pracujete pomalu, máte výpověď, zde bude eliminování v krematoriu, velikou chybu zde každý udělá jenom jednou, protože okamžitě skončí v krematoriu. Na hrubý pytel zde musí být i hrubá záplata, rovnost je základem pro kulturu bez vandalů, čím větší jsou rozdíly mezi mocnými a bezmocnými, tím více je zde problémů s vandalstvím. 

Už zde nebudou dobře utajení milionáři, co ovládají pomocí peněz politiky jako loutky, aby tak měli pro sebe výhody a jistoty, stejně tak zde nebudou ani ekonomičtí ubožáci, co kradou měděné kabely, protože lháři a zloději skončí v krematoriu. Skončí i prodej; alkoholu, cigaret, luxusu, atd. stejně tak skončí i prostituce a korupce. Zavedou se u lidí globálně měsíční kontroly kvality těla a psychiky, ten kdo neprojde kontrolou kvality, ten skončí v krematoriu, kvalita je přeci základem pro fungující systém. Děti se budou vychovávat jenom v pracovních táborech, a zde se eliminují nekvalitní děti, co se rodičům nepovedli, těžko na cvičišti, a lehko na bojišti, o tom to je.

úterý 12. prosince 2017

Digitální globalizace

Podívejme se do minulosti, jak zanikali malé národy, vznik EU je jenom snaha eliminovat malé národy jediné co brání tomu, aby byl malý národ eliminovaný je jeho jazyk, nejde násilím donutit lidi, aby přijali rychle jazyk velikého národa, který si pomocí invaze malý národ přivlastnil. Nebude to ale trvat dlouho a jazykové bariéry padnou díky umělé inteligenci, ostatně každý už dneska běžně používá na internetu automatický překlad cizích stránek, a některé stránky nabízejí i možnost nastavit si zde jazyk. 

V minulosti byla Latina univerzálním jazykem a dneska je zde místo latiny Angličtina, vše směřuje ke globalizaci, podle mě přelomem zde bude zavedení umělé inteligence, která bude i u ledničky v každé domácnosti. Nebudeme rozlišovat národ ale jenom město kde se kdo narodil, nebudou zde už hranice ani clo, lidi se promíchají i geneticky a to bude velmi zajímavé. Takže stavění plotů a zdí mezi národy to je plýtvání penězi, spíše by se měli postavit za ty peníze továrny a moderní rychlé železnice.  

Příčinou extrémismu je deprese

Vše zde jsou příčiny a následky, pokud je člověk v depresi, tak volí extrémní řešení tohoto problému. Každý člověk, který žije ve městě, musí běžet krysí závody po celý život, aby zde mohl existenčně existovat, dlouhodobý neúspěch v těchto krysích závodech, má za následek deprese, a v depresi dochází často k extrémismu. Je to obrazně jako ve sportu, pokud na to nemáš geneticky, tak nemá smysl sport provozovat, ale mnoho lidí si naivně myslí, že na to mají, a že mohou ve veliké konkurenci uspět? Současnost je o RYCHLE a LEVNĚ to je prioritní princip, kolem kterého se točí krysí závody. 

Proč; Google, Facebook, Microsoft, Apple, Intel, Samsung, Sony, atd. mají tak veliké zisky? Jsou to organizace, které se věnují digitalizaci a zde jsou veliké zisky, další veliké zisky jsou u energií a drog. Naopak zemědělství, se často dostává do závislosti na dotacích! Subjektivně si myslím, že veliké změny zde začali s vynálezem telefonu, proč chodit daleko, když stačí to vyřídit po telefonu, po telefonu následovalo rádio, potom zde byla televize, a dneska zde máme internet, vše je ale v principu o tom, realizovat něco rychle a levně! Většina fotek, které dneska lidi na světě vyfotí, je pořízena mobilními telefony, příčinou je zase rychle a levně! 

Je jenom logickým následkem že modernizace a automatizace začne eliminovat globálně pracovní místa, následkem bude zkracování doby, kterou věnujeme vydělávání peněz, začíná se vážně hovořit o tom, že by lidi dostávali bez práce peníze, aby byli více doma, a nechali práci těm, co si chtějí vydělat hodně peněz jako otroci konzumního stylu života. To jistě uvítají lidi, co jsou na ekonomickém dně, protože je nikdo nechce zaměstnat, protože nejsou kvalitními zaměstnanci. 

Poslední modernizací bude to, že se lidi přesunou trvale do virtuální reality, a těla skončí v krematoriu, takto se zase dosáhne realizace rychle a levně, místo lidí budou globálně ve městech autonomní roboti na dobíjecí baterie, co budou makat jako roboti. Místo mlýnu na staré baby, zde bude mlýn na staré zaměstnance, kdy se staří zaměstnanci, převedou do virtuální reality, tělesný život tak globálně každému skončí ve 30 letech, takto zde už nebudou problémy se starými lidmi, co jsou mnoho nemocní a pracují pomalu.

Psychopati rozhodují o nás bez nás

Psychopati to jsou veliké krysy, vyšlechtěné na krysí závody, a tak zde vyhrávají a získávají výhody a jistoty, slovo šlechta, vychází z pojmu vyšlechtěný na krysí závody, šlechtění není, ale jenom u lidí, šlechtíme rostliny a zvířata, z vyšlechtěných systémů máme větší užitek, dneska je zde k dispozici už i genetické inženýrství, a brzo zde bude i běžné klonování. Svoboda je v tom, že máte možnost si vybrat svého populárního politického psychopata, který vás bude zastupovat jako politik nebo prezident, z díla poznáváme kdo je, a kdo není psychopat, vše zde dneska ovládají jenom peníze, a politici to jsou kaskadéři, co zastupují dobře utajené milionáře.

Čím výše stoupáte na vysoký vrchol tím méně je zde tepla a tak na vrcholu jsou psychopati s chladným mozkem, kterým je jedno, že ve válce zemřou zbytečně miliony lidí jenom proto, aby se měli dobře ti, co jsou na vrcholu mocenské pyramidy. Psychopat je mrtev, ať žije nový psychopat, co jej nahradí, o tom je; ekonomika, politika, náboženství, filosofie, móda, rodina, psychika, atd. vysoké školy to jsou továrny na psychopaty, podívejme se na diplomové práce, něco tak ubohého může vytvořit jenom psychopat.

Ano, je třeba se vrátit k svatým tradicím

Vše co naše smysly vnímají, to jsou jenom odrazy od něčeho, na něco narazilo světlo, nebo na něco narazil zvuk, na něco narazil pach, atd. když se podíváme do zrcadla, spatříme odraz naší tváře v zrcadle, atd. surová data z našich smyslů, inteligence upraví programově tak, abychom mohli s nimi programově pracovat, umíme i pomocí představ odhadnout jaká bude reakce na naší akci. Vše je zde o invazi a snaze invazi odrazit, nemoc přichází, pokud nedokážeme invazi odrazit, protože jsme vyčerpaní, a tak nemáme sílu k tomu, abychom cizí invazi odrazili. 

Podívejme se na invazi do Ameriky, vyspělejší obyvatelé z Evropy, zahájili invazi do Ameriky, a původní evolučně zaostalé obyvatelovo skončilo v rezervacích. V současnosti je zde veliký problém s ekonomickou invazí, kdy ekonomičtí ubožáci, invazně napadají národy, kde se lidi mají ekonomicky dobře, jak se bránit této invazi optimálně, řešením je pochytat tyto ekonomické migranty, a napíchnout je na kůly, je třeba se vrátit k svatým tradicím, kdy jsme jinověrce napichovali na kůly, na hrubý pytel zde musí být i hrubá záplata, nepotřebujeme zde sběrače ovoce, potřebujeme zde; lékaře, programátory, vědce, atd.

Podívej se na sebe do zrcadla sebekriticky

Ano, jsme líní a zbabělí. Proto milujeme ty, co nejsou líní a zbabělí, jelikož v realitě nejsou hrdinové a dříči tak je hledáme v knihách a ve filmech. Realitou jsou krysí závody, prioritou je uspět a získat zde výhody a jistoty, já jsem lepší a tak si zasloužím lepší život než ostatní, je to sobecké, ale dobrota je přeci žebrota. Lásku a pravdu jsme nechali v sobě zmrznout na kost, ušetřené teplo věnujeme nenávisti a lžím, stali se z nás vyšlechtění krysí závodníci, co myslí jenom na to, jak být nahoře nad ostatními, vše je nám málem. 

Běžíme krysí závody i v našich snech, konzumujeme; kafe, čokoládu, alkohol, tabák, marihuanu, prášky na deprese, atd. bereme naše tělo a náš mozek jako závodní automobil. Nemůžete sloužit kariérismu a rodině současně, musíte se rozhodnout mezi kariérismem a rodinou, kariérismus to je očistec a rodina to je ráj, jak si to uděláš takové to i máš, podívej se na sebe do zrcadla sebekriticky a řekni si, ano, jsem krysa, co běží krysí závody. 

pondělí 11. prosince 2017

Ano, lidí je na světě jako sraček

Civilizace je zde díky vědě a technice, díky výhodám a jistotám můžeme měnit to co je okolo nás, a to co je okolo nás mění zase nás. Vše je zde obrazně jako vysoká škola, složíš zkoušky a postoupíš do dalšího ročníku, cesta zpět už není možná, můžeš jenom stát, nebo postupovat dopředu. Proč někdo nebo něco stojí, a nepostupujete to dopředu, to je velmi důležitá otázka! To že něco stojí, má příčinu v nemoci, když něco onemocní, tak se to zastaví, v přírodě to co je nemocné, to je eliminované, není zde léčení toho, co je nemocné. 

Léčení nemocného je luxus, který si nemůžeme evolučně dovolit, to co je zde nemocné to se musí eliminovat, dobrota je přeci žebrota. Statisticky většina lidí na světě je nemocná fyzicky a psychicky, díky degeneraci, rodíme se už s mnoha nemocemi, které nejdou léčit, sport odhaluje objektivně míru naší degenerace. Potřebujeme zdravé lidi, co budou schopní vydávat zde veliké pracovní výkony, zaměstnavatelé nemohou být sociálním ústavem pro ubožáky! Místo vyplácení ekonomické podpory ubožákům, zde bude pro ubožáky poukaz do krematoria, lidí je na světě jako sraček.

Ekonomika je postavena na pružnosti

Podívejme se na to, jak se rostliny změnili na masožravé, když trpěli nedostatkem existenčních zdrojů, naše veliká úspěšnost, je zde díky naší pružnosti v rovině fyzické a psychické, podívejme se na to, co je zde úspěšné, a jistě zde naleznete pružnost, která umožnila úspěšnost. Vše co je zde neschopné pružnosti, to je potrestané problémy a depresí, to platí jak pro národy, tak i pro jedince. Mnoho podnikatelů se pokoušelo naivně realizovat podnikání tam, kde rostou banány, a brzo to ukončili, protože narazili na nepružnost systému. 

Teplé počasí dělá z lidí hlupáky a lenochy, proto se vyspělá civilizace rozvinula jenom tam, kde nerostou banány. Zánik socialismu byl způsoben jeho ekonomickou nepružností, bohužel v mnoha vysoce postavených lidech dosud zůstává ekonomická nepružnost, a tak je zde problém s růstem naší kupní síly. Nemá smysl zalévat to co je nehodnotné a krmit to co je nehodnotné, je třeba zalévat to co je zde hodnotné, a krmit to co je zde hodnotné, čiň čertu dobře, a on se ti za to peklem odmění.

neděle 10. prosince 2017

Levný kvalitní notebook s Windows

Většinou slyším že to co je levné nemůže být přeci kvalitní? Podle mě je to možné, akorát to chce hodně hledat a hodně přemýšlet. Velikost logicky klasická, ale DVD zde být nutně nemusí, výdrž by měla být minimálně 5 hodin.

Univerzální notebook v atraktivním designu pro každodenní běžné požadavky na práci i zábavu. 2jádrový procesor Intel Core i5-7200U (2.5GHz, TB 3.1GHz, HyperThreading); 8GB operační paměti DDR4; 15.6" IPS Full HD displej; grafika NVIDIA GeForce 940MX 2GB GDDR5; disky 128GB SSD M.2 a 1TB HDD; bez mechaniky; Bluetooth, Wi-Fi ac, HD kamera, 4x USB (2x 2.0, 1x 3.0/3.1 Gen 1, 1x 3.1 Type-C), čtečka paměťových karet, HDMI; OS Windows 10 Home. 

Starý člověk je mrtev ať žije nový člověk

Ano, je třeba začít vše mít pod kontrolou. Nejvíce problémů způsobuje člověk, a proto se lidi digitalizují, a jejich těla se eliminují v krematoriu, digitalizovaný člověk je nový systém, který bude mít pod kontrolou GVKB umělá inteligence, takto skončí období, ve kterém lidi dělali chyby, vše se digitalizuje a člověk nemůže být jenom divákem, který stojí zbaběle opodál. Každý bude mít konečně možnost běžet globální krysí závody, ve kterých bude globální konkurence, a minimální naděje na to že v něčem vyhraješ. 

To nad čím dneska přemýšlíš celý rok, to v novém GVKB digitálním světě zvládneš za minutu, heslem zde bude rychle a levně. Skončí ubohé období, kdy kultura fungovala na vojenském principu, a dialog byl zakázaný, nebude se už možné dobře utajit a tak si dobře v utajení žít. Místo extrémismu zde bude fungující systém, ve kterém budou problémy už preventivně eliminované. Peníze zde už nebudou, protože peníze jsou pro lakomce drogou, drogy do moderní GVKB digitální doby už nepatří, místo peněz zde láska a pravda.

Ano, prioritou je ekonomický úspěch

Za vším byli a budou výhody a jistoty, evoluce to jsou krysí závody, pokud diktatura nebo monopol eliminuje krysí závody, tak následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, podnikání, obchodu, rodiny, psychiky, atd. 

Extrémismu je následkem toho že zde jsou monopoly a diktatury, vše je zde jenom o příčině a následku, vše co dáváme to i nazpět dostáváme, pokud ti co jsou nahoře, serou z vysoka na ty, co jsou dole, tak následkem je extremismus, který způsobuje lidem problémy, ryba smrdí od hlavy, co rozhoduje o nás bez nás. 

Nenechte si vymývat dezinformacemi mozky, nevěřte slibům, které jsou jenom utopie, zázraky jsou jenom v pohádce, v realitě je vše jenom o tom, jak si to uděláš, takové to máš. Je třeba začít s globální digitalizací lidí, kdy se egoistická těla lidí eliminují v krematoriu, a lidi budou existovat jenom v GVKB virtuální realitě, jako inteligentní programy. 

Lidské genetické tělo je evolučně zastaralý systém, co bylo, to bylo, kult uctívání těla už musí skončit, nenarodili jsme se pro to, abychom sloužili lidskému tělu, narodili jsme se jako svobodné duševní bytosti, co chtějí sloužit ostatním duševním bytostem. Tělo je jenom stará genetická nádoba, která omezuje naše možnosti, uspět v krysích závodech o výhody a jistoty.

Nedávejte vinu za svoje chyby druhým

Proč, se ptá ten, kdo nemá vědomosti, kolem vědomostí se zde vše točí, bez vědomostí jsi zde jenom nulou, vědomosti jsou zboží, které se musí rychle prodat, protože se rychle kazí, vše je v pohybu, a to co bylo včera správně, to je dneska chybně, vědomosti jsou jako mapa, tam kde nejsou lidi, tam není třeba mapu dlouho měnit, protože změny v přírodě probíhají velmi pomalu, naopak mapa města, se musí neustále měnit, protože ve městech se vše rychle mění. Na věčné časy, zde jsou jenom změny, vše je zde jenom napětí mezi protiklady, které vytváří pohyb, a tím i čas, hmota to je jenom dočasný hologram, vše je zde iluze, která vypadá reálně. 

Neustále zde mnoho lidí chce spáchat sebevraždu, protože jsou ve sračkách, a zvedá se jim z toho žaludek, smrt to je konec krysích závodů, každý je dneska už jenom krysou co běží krysí závody o výhody a jistoty, problémem je že tyto závody vyhrávají jenom veliké vyšlechtěné krysy, malé nevyšlechtěné krysy jsou vždy poslední a tak z toho mají deprese a tak věří na pohádky nebo konzumují drogy. Je to marnost říkat druhým, jak si to uděláš takové to i máš. Je to jako s jídlem, co si navaříš to si i sníš, nedávejte vinu za svoje chyby cizím lidem, přiznejte si to, že jste pyšnými hříšníky, přiznání je základem pro začátek vašich změn, svatý je ten kdo nemá hříšné závislosti.

sobota 9. prosince 2017

Spěch a nedostatek vědomostí je nejčastější příčinou toho že lidi dělají chyby

Priority určují, na co máme čas. Pověz mi, jaké máš priority, a já ti povím, kdo opravdu jsi, nejčastější prioritou je úspěch, je to logické, existujeme v konkurenčním systému, který vše rozděluje podle schopnosti, být v něčem úspěšný. 

Závidět cizím jejich úspěchy je normální, a tak je zde často snaha o to házet těm úspěšným klacky pod nohy, když nemohu já být úspěšný, tak nebudeš ani ty úspěšný, je to začarovaný kruh, který z ubožáků dělá krysy, co běží krysí závody, a jelikož v nich ubožáci neuspějí, tak touží po pomstě, a toto depresivní toužení, je jim psychickým soužením. 

Neustále proto vychází mnoho knih o tom jak být úspěšným milionářem, jsou zde i školení a trenéři, co vás trénují v tom, jak být úspěšným milionářem, ale to vše nefunguje, příčnou je to že uspěje jenom ten kdo je geneticky vyšlechtěný a má správné vědomosti, každý zde má svoje limity, které nemůže překonat po dobrém ani po zlém! 

Realita funguje podle pevných pravidel, která nejdou porušit, proto zde je možnost uniknout do ideologických systémů, které mají svoje ideální pravidla, jde o; pohádky, mytologie, pověry, fetiše, rituály, sekty, náboženství, politiku, reklamu, dezinformace, atd. naučte se objektivně poznat, co je reálné, a co není reálné, to je základ pro váš úspěch. 

Nemá cenu investovat tam, kde se vám vaše investice nemohou vrátit, dobrota je luxus který si nemůžete dovolit, nekrmte parazity a nezalévejte plevel o tom to je, naučte se říkat druhým konečně nemám čas, nenechte si ukrást váš čas jste zde dočasně, cizí lidé jsou jenom zloději vašeho času a vašich peněz, neučte se rozdělovat lidi na ty, co vám v nouzi pomohou, a na ty co vám v nouzi nepomohou, protože jsou vám cizí. 

Vše vyzkoušej před tím, než se pro něco důležitého rozhodneš, zamysli se nad tím jaké následky a důsledky bude mít tvoje rozhodnutí, podívej se na to, jak myslí a žijí ti, co jsou nahoře, nevymýšlej to co ti co jsou nahoře už dávno vymysleli a otestovali, je lepší se poučit z chyb druhých než z vlastních chyb, spěch a nedostatek vědomostí je nejčastější příčinou toho že lidi dělají chyby.

pátek 8. prosince 2017

Nová doba přináší nové technologie u manipulace

Jak rychle a levně dosáhnout úspěchu, nad tím přemýšlí ti, co jsou dole ve sračkách, a touží po tom být nahoře, aby mohli z vysoka srát na ty, co jsou dole. Jsou to jenom krysí závody, které nás ovládají jako loutky, statistiky sebevražd v nahotě odhalují rizikové skupiny, které se dostali do situace, která je pro ně už neřešitelná. Podívejme se na to jak funguje inteligence a pochopíme konzumní civilizaci, inteligence chce manipulovat a eliminuje násilně vše co se brání manipulaci.

Ano, inteligence je egoistická diktatura, proto je zde snaha udělat z lidí ubohé loutky, které budou moci snadno ovládat ti, co mají moc a bohatství, zájem těch nahoře je nad zájmem těch co jsou dole, všechny politické a náboženské ideologie to jsou jenom strategie použité k tomu aby ti co jsou nahoře mohli snadno manipulovat s těmi co jsou dole, když nefunguje už stará politika tak vznikne nová politika, ale pořád zde jsou lidi jenom loutkami, které ovládají ti co jsou nahoře. 

Nová doba přináší nové technologie u manipulace, místo osobních vztahů nastupují neosobní vztahy a místo živých lidí zde jsou stroje a programy, vše jistě spěje k tomu, že robot prezident bude na hradě vyznamenávat roboty, tam kde je drahá pracovní síla, tam se vyplatí nasazovat stroje a programy, co nahrazují lidi, principem je přečíst to jak lidi myslí a pracují, tyto informace využít k tomu že místo lidí zde budou autonomní roboti, často je zde slyšet to, že to bude trvat velmi dlouho, než roboti nahradí vysokoškoláky. 

Podle mě, je to jenom otázkou toho, kolik peněz investujeme do vývoje moderní techniky, peníze do výzkumu, jsou velmi riziková dlouhodobá investice, jedna věc je nová teorie a druhá věc je jestli se v praxi osvědčí, vždy se setkáváme s nedomyšleností, nestačí většinou změnit jenom jednu věc, je třeba změnit více věcí najednou, a v tom je jádro problému, ano člověk se musí změnit na autonomního robota, roboti pracují jako roboti, o tom to je.

Ano, úspěch je zde jenom za peníze

Většina lidí si naivně myslí, že úspěch je zde zadarmo, to je jako si myslet že bez práce zde budou koláče. Proto je pro ty dole nemožné se dostat nahoru, protože na úspěch nemají peníze, rychle se padá dolů a pomalu se stoupá nahoru. Pokud chceš vyhrát krysí závody, tak na to musíš mít peníze, bez peněz se nedají běžet krysí závody! Peníze dělají peníze, prací nelze zbohatnout, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, o tom je cesta nahoru, peníze otvírají každé zavřené dveře. 

Vědomosti mají mnohem větší hodnotu než práce, práce je poslední zoufalý způsob jak si vydělat peníze, bez lidí co mají správné vědomosti, zde nemůže být úspěšný podnik, nebo úspěšný stát. Proces získávání a využívání vědomostí je pro úspěch prioritou, kolem priorit se zde vše točí, situace nám určuje co je pro nás prioritou, nejčastější chybou je zde dobrota, ano, dobrota je žebrota, čiň cizím lidem dobře a oni se ti odmění tím, že se budeš mít zle. Každý zde běží krysí závody, to je princip, na kterém je založená konzumní civilizace, malé krysy si volí za své politické zástupce veliké krysy, pokud by mohli volby něco změnit tak by se zakázali.

Ano, mír to je ekonomická válka

Vše zde jsou příčiny a následky, je to o tom, že každá mince, má rub a líc, jde o to, aby zde bylo vše v rovnováze, protože narušení rovnováhy, vede k extrémům, které nám dělají ze života očistec. Ano, výhody a jistoty stvořili bezcharakterní kariéristy, jak jsme si to udělali takové to zde i máme, na vrcholu existenční pyramidy jsou vyšlechtěné krysy, co umí vyhrávat krysí závody, toužení po úspěchu je pro krysy soužením, konkurence je veliká, a naděje na úspěch je malá, pokud nejste vyšlechtěnou krysou. 

Dospěli jsme ke konzumní kultuře, kde je v USA 99% zboží a služeb využito jenom na 1%, toto obrovské plýtvání časem a penězi, má za následek uzavřený systém pomocí; tříd, kast, kategorie, certifikace, ligy, jazyků, hranic, regulací, výjimek, zákonů, ras, norem, pravidel, rituálů, strachu, atd. Když zemře celebrita, je to tragédie, když zemře mnoho milionů lidí ve válce, je to jenom statistika. Za vším je toužení po invazi, a snaha se invazím bránit, USA je ukázkou toho kam to vede, když má někdo výhody a jistoty velmi dlouho. Mír to je ekonomická válka, ve které jsou za vším peníze, jsi jenom loutka, kterou ovládají peníze.

Ano, běžíte krysí závody

Ano, ten kdo je dole chce být nahoře. Základní pravda, je pořád stejná, a nemění se podle situace nebo ideologie, dům bez základů jistě spadne, neustále zde stavíme domy bez základů, a neustále nám tyto domy padají. Základem pro společnost je funkčnost, to co nefunguje, se musí eliminovat, není to nic evolučně nového, ekosystém to dělá už 500 000 000 let! Nefunguje zde politika a ekonomika tak musíme logicky eliminovat politiku a ekonomiku, už zde bylo dost amatérismu, který z nás udělal krysy, co běží krysí závody o výhody a jistoty.

Vyšlechtěné krysy zde dělají; krále, císaře, šlechtice, prezidenta, ředitele, předsedu vlády, ministra, senátora, poslance, soudce, diplomata, celebritu, profesora, milionáře, papeže, rabína, guru, atd. Nikdo nechce řešit to, že je díky nefungující realitě dole, a každý se snaží utéci od nefungující reality pomocí; drogy, náboženství, reklamy, pohádek, snů, umění, facebooku, atd. jenže před nefungující realitou nelze utéci! 

V politickém a ekonomickém centru jsou už dneska jenom bezcharakterní psychopati, co myslí na to, jak rozpoutat války, aby měli potěšení z toho, jak ve válce umírají miliony lidí, není třeba bořit města jenom proto, že chceme snížit přelidnění, můžeme lidem nabídnout GVKB digitalizaci, každý si na počítači vytvoří svůj charakter a potom začne žít ve virtuální realitě, tělo se eliminuje v krematoriu, protože jej už nebudeme potřebovat. 

Nová doba si žádá nového člověka, co bylo, to bylo, lidské tělo se stalo vězením, pro božskou duši, a je třeba eliminovat globálně tato vězení, a digitalizovat lidi, na fyzickou práci zde budou roboti a na psychickou práci, zde budou lidi, co žijí ve virtuální realitě, kde už nepotřebují genetická těla. Ano, bude to veliký skok do neznáma a vy máte strach, vašim problémem je to, že jste neznabozi, a tak myslíte jako hříšníci, a žijete jako hříšníci v konzumním očistci, kde běžíte krysí závody.

čtvrtek 7. prosince 2017

Potřebuje telefon operační systém?

Už mě došla trpělivost s moderním velikým telefonem DOOGEE Y6 Max - 32GB, vyndal jsem z něj kartu na telefonování a dal jsem jí do telefonu Aligator T100 bílý se sluchátkem na krouceném kabelu, trochu mě potrápila velikost karty, protože v mobilním telefonu byla karta malé velikosti, zakoupil jsem redukce z umělé hmoty, a díky tomu se tento problém vyřešil, vyhrabal jsem deset let starý Samsung D900, který má vysouvací klávesnici, a dal do něj kartu na telefonování. 

Abych zbytečně neničil starou baterku, tak jsem telefon po nabití vypnul, a budu jej používat jenom jako nouzový systém mimo domov. Takže se obejdu bez operačního systému, bez dotykového displeje nebo čtečky otisků prstů. Nejsem proti novým věcem, ale ta nová věc musí být domyšlená, moje maminka používá telefon, který neumí ani přijmout SMS zprávy, akorát má displej kde jsou čísla, která zadáváte na klávesnici. Telefon není hračka pro malé děti, pokud si chcete hrát, tak si kupte hračku, o tom to je.

Ano, jablko nepadne daleko od stromu

Ano, jsi nula co to má v hlavě vynulovaný, můžeš si hrát na cokoli, ale každá hra je zde dočasně a když hra skončí, tak přijde deprese z toho, že jsi nula, co to má v hlavě vynulovaný. 

Tato realita existuje na principu nádob ve kterých je něco uzavřeno, je to jako veliký sklad plný nádob a ty jsi v tom skladu jednou nádobou a takových nádob jako jsi ty je tam nekonečné množství. 

Smrt to je recyklování nádoby aby se z recyklovaného materiálu vyrobili nové nádoby. Porod to je stvoření nové nádoby která zde bude dočasně, samice jsou nádoby se schopností reprodukovat nové nádoby, jaký je originál taková je i kopie.

Jablko nepadne daleko od stromu. Nádoby mezi sebou soutěží o výhody a jistoty, takto dochází k evolučnímu vývoji nádob, a staré typy nádob jsou nahrazeny novými typy nádob. 

V nádobách je fyzický a psychický obsah, pokud je v nádobě chybný obsah tak má nádoba problémy a může dojít k recyklování nádoby. Já jsem ... naše profese je o tom co je v nádobě, pokud je obsah nádoby ubohý tak máme i ubohou profesi a naše existence je zde ubohá. 

Mnoho nádob se snaží pomocí lží a krádeží zde získat výhody a jistoty, proto zde je policie a vězení, bohužel často policie selže a tak dochází k tomu že některé nádoby zde pomocí lží a krádeží získávají výhody a jistoty, proč policie selže. Policie selže díky chybným prioritám, dobrota je žebrota.

středa 6. prosince 2017

Ano, jak si to uděláš takové to i máš

To je moje představa budoucnosti, usednete k internetu vytvoříte si takového člověka, jaký se vám líbí jako váš vzor, zapnete optimalizaci a testování, potom odejdete do krematoria a budete žít už jenom ve virtuálním světě, jako virtuální subjekt. 

V reálném fyzickém světě budou už jenom počítače a roboti, svět lidí se plynule přesune do virtuální reality, kde získáte nesmrtelnost a svobodu, je to jako ta scéna v Matrixu, kdy si můžete vybrat pilulku, která rozhodne mezi světem virtuálním a reálným. Nikoho nebudeme nutit, bude to dobrovolné a zadarmo.

Může vést slepý slepého?

Nepadnou oba do jámy? Žák není nad učitele. Je-li zcela vyučen, bude jako jeho učitel. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říci svému bratru: Bratře, dovol, ať ti vyjmu třísku, kterou máš v oku, a sám ve svém oku trám nevidíš? Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra. Ježíš Kristus.

Zamýšlel jsem se nad realitou, a dospěl jsem k tomu, že největším problémem je to, že slepý vede slepé, lidi oslepili výhody a jistoty natolik, že nevidí jaké následky zde budou díky jejich chybám. Je to jako u šachové hry kdy začátečník nevidí to že díky chybnému tahu prohraje, jenom profesionál vidí správně situaci na šachovnici a udělá tak správný tah. 

Nestačí mít nastudované šachové strategie, je potřeba umět používat inteligenci a to je jádro problémů díky kterému je zde deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, filosofie, vědy, techniky, umění, psychiky, atd. 

Z díla poznáme stvořitele, jaké je dílo těch co nás vedou do budoucnosti, slyšíme jenom samé výmluvy už velmi dlouho, to ta minulá vláda byla špatná. Nevolte už ty co jsou slepí, a zvolte si za vůdce ty, co vidí cestu, která vede k tomu, že se budeme mít všichni lépe.

Jsme už druhá evoluční verze člověka

Kdo je dole, hledá způsob jak být nahoře. O tom lidské myšlení nejvíce je, situace určuje na co budeme myslet a co budeme konat, když uspokojíme tělesné potřeby ozvou se okamžitě psychické potřeby a tak jsme loutkou kterou ovládají naše potřeby a situace. 

Proč si kariéristi pořizují egoistické děti když je děti okrádají o čas a peníze, nebylo by lepší používat insekticidy, aby se lidi přestali konečně rozmnožovat jako invazní druh, který jako rakovina napadl ekosystém, nejsou lidi tak nejsou problémy.

Stačí když zde budou jenom divocí lidé, co jsou negramotní a chodí nahatí, takový nahatý člověk je tím čím je, a nehraje si na to co není, a když jej někdo rozčiluje, tak jej eliminuje a potom jej zkonzumuje. Když může člověk v 73 letech kandidovat na prezidenta, tak nebude vadit když ze světa zmizí mladí vysokoškoláci, a všude budou globálně jenom staří lidé co mají mnoho zkušeností. 

Logicky důchody se zruší a fyzicky pracovat bude každý dokud nezemře. Zkusíme to znova, za milion let zde bude zase civilizace, ve které je internet a letecká doprava, není kam evolučně spěchat, život je zde už 500 000 000 let a tak jeden milion let nic evolučně nezaznamená. Otázkou je, co když zde něco podobného jako je zde dnes, už bylo (Atlantida), a my jsme už druhá evoluční verze digitálního člověka, která se evolučně nepovedla.

Ano, musíte si vybrat mezi kariérou a rodinou

Ano, ten druhý je kariéristická krysa. Sebekritika je zde vzácnou výjimkou, které potvrzuje pravidlo, že milujeme kritizování druhých, vše se zde už milion let točí okolo kariéristických krysích závodů, jakmile se člověk evolučně postavil na zadní, a tak mohl použít ruce k lovu a práci, tak zde začali kariéristické krysí závody, o to co milujeme a potřebujeme, inteligentní život je zde 365 000 000 let, a člověk co používá ruce k práci je zde milion let, evoluce je jako vysoká škola, složíš zkoušky a postoupíš do dalšího ročníku. 

Podívejme se na to, jaké zde člověk skládal evoluční zkoušky? První zkouškou zde bylo se postavit na zadní a použít ruce k práci. Druhou zkouškou byla ochrana hodnot před jejich zánikem, začali jsme stavět opevnění okolo míst, kde jsme žili, aby nás nemohla divoká zvířata zabíjet, a abychom byli chránění před cizími konkurenčními skupinami lidí, taky jsme začali chránit zdraví pomocí; oblečení, bot, ohně, tepelně upravené potravy, převařené vody, atd. 

Třetí zkouškou byla gramotnost, začali jsme se učit; číst, psát, počítat, atd. většina lidí na světě je v situaci kdy má problémy s kvalitní gramotností, díky zaostalosti a bídě, jde většinou o lidi z míst kde nejčastějším zaměstnáním je zemědělství a pastevectví. Čtvrtou evoluční zkouškou je společnost, kde se už nelže a nekrade, když se podíváme na svatou morálku z blízka tak zjistíme to, že všechny svaté ideologie se točí okolo toho, aby lidi nelhali a nekradli.

Nekonej druhým to, co nechceš, aby ti konali druzí, to je zlaté morální pravidlo, které je všude kariéristy porušováno a následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, filosofie, náboženství, umění, módy, rodiny, psychiky, atd. příčinou zde jsou kariéristické krysí závody, nemůžete sloužit kariérismu a rodině současně, musíte si vybrat mezi kariérou a rodinou. Komu není od GVKB rady, tomu není ani pomoci, pokud tvým svatým pánem je kariérismus, tak nesložíš zkoušky a nepostoupíš do morálního světa, kde se nelže a nekrade, jak si to každý udělá takové to i má.

Čistá otrocká rasa

Když poslouchám lidi, tak je to o tom, že mají zkažený život, protože neuspěli v krysích závodech, a tak jsou chudí a bezmocní, vše je zde poměřováno jenom úspěchem, běžíš pomalu v krysích závodech, tak máš zkažený život a chyba je v tobě, jsi líný a hloupý, tak běžíš pomalu a chybuješ, musíš se polepšit, a být pracovitý a bezchybný, jenom tak vyhraješ krysí závody. Nikoho nezajímají tvoje problémy, za svoje problémy si můžeš sám, protože jsi líný a hloupý. 

Už jenom zbývá zavést v EU čistou otrockou rasu, ten kdo nebude mít v EU čistou otrockou rasu ten skončí v EU krematoriu, běž se podívat do krematoria pokud nemáš čistou otrockou EU rasu. Co je to čistá otrocká rasa? Ten kdo vyhrává v krysích EU závodech, a je zde v první EU lize, to je čistá otrocká EU rasa, zaměstnavatelé v EU potřebují zaměstnance, co jsou dokonalí otroci, běžte se podívat do Amazonu na skladníky, a pochopíte o čem mluvím, o tom to zde je!

Jenom vyšlechtěné krysy zde vyhrávají

Ano, lidská kultura je založená na krysích závodech, tak jako šlechtíme rostliny a zvířata, tak šlechtíme i kancelářské krysy pro krysí závody, ve kterých jde o to získat místo prezidenta nebo ředitele. Šlechtění je záležitost na mnoho generací a vyšlechtit z hloupé krysy prezidenta, to trvá mnoho milionů let. 

Slovo šlechtic znamená vyšlechtěná kancelářská krysa, určená k tomu aby vedla ostatní krysy, podívejme se do sportu, zde se jasně ukazuje, že pokud na ten sport nejsi geneticky vyšlechtěný, tak zde nemáš žádnou šanci uspět, stejné je to i u podnikání a politiky, jablko nepadne daleko od stromu, náš osud je dán tím jaké máme rodiče, a v jaké společnosti žijeme. 

USA a Kanada je dneska výkladní skříní ve které spatříme vyšlechtěné krysy, pro vrcholové krysí závody, a prezident nebo ředitel, je zde dokonale vyšlechtěnou krysou. Zvedá se ti žaludek z toho že jsi ve sračkách, příčinou je to, že i tvoji rodiče byli ve sračkách, a o tom to je, máš smůlu, a naděje na to, že zde budeš prezidentem nebo ředitelem jsou nulové. Přiznej si to, že jsi krysa která je ve sračkách, protože na ní úspěšné kancelářské krysy, z vysoka serou.

úterý 5. prosince 2017

Ten kdo nepracuje je příživník

Představme si že se globálně zavede povinnost pracovat zadarmo, pro centrální systém s umělou inteligencí, a centrální systém určí každému jakou bude on dělat práci a jak jí bude dělat, kdo nebude pracovat, ten automaticky skončí v pracovním táboře, a zde jej naučí pracovat roboti vychovatelé, zboží a služby budou na příděl podle globálních tabulek, nebudou se už vyrábět luxusní zboží, a nebude se vyrábět ani nekvalitní zboží. 

Nebudou tituly a funkce, každý bude jenom číslo s nulovou hodnotou. Nejspíše vás napadlo že je to komunismus, ano, máte pravdu, jak bylo předpovězeno (Karl Marx), tak se i stane, láska a pravda, zvítězí díky komunismu, nad nenávistí a lží, zbraně přetavíme na stroje, pomocí kterých změníme svět k tomu, aby nám zde bylo lépe, už zde nedocházelo k tomu, že lidi slouží mamonu, a neslouží rodině, která je základem společnosti.

Homo erectus zamyšlení?

Člověk vzpřímený (Homo erectus) je zde už velmi dlouho a právě to že jsme chodili po nohou umožnilo evolučně vznik ruky, která umí pracovat. Bez práce rukou by naše civilizace nevznikla. Práce rukou vedla k tomu že se rozvíjel mozek a tak jsme inteligentní, problém nastává s tím že je naše tělo těžké a tak jsou nohy brzo unavené a často i nemocné proto, se vyhýbáme práci kde se nemůžeme posadit a odpočinout si. 

Malé dítě chodí nejprve po rukou a musí se naučit chodit po zadních nohou, chození po nohou není pro nás evolučně dosud přirozené. Postavit se na vlastní nohy znamená že se osamostatníme, protože můžeme pracovat díky tomu že se umíme rychle pohybovat, jenže doba se mění, dneska místo pohybu těla se musí pohybovat myšlenky v naší hlavě, a tak konzumuje kafe, abychom myšlenky donutili k pohybu.

Vysokoškoláci pracují draho a pomalu

Hledal jsem dlouho příčinu deprese u ekonomiky a politiky, nakonec jsem dospěl k tomu že vysokoškoláci pracují draho a pomalu. Nároky narůstají a vysokoškoláci jsou zastaralý model zaměstnance a je třeba je nahradit roboty s umělou inteligencí, zruší se logicky střední a vysoké školy, lidem bude stačit základní škola, a začnou lidi globálně od 15 pracovat, aby zde bylo dostatek lidí co pracují levně a rychle. 

Ve škole bude učitelem jenom robot, a on to už špatným studentům spočítá, protože bude používat elektrické šoky, které proberou lenochy. Dítě přijde domů, a řekne jsem nějaký vyšokovaný, učitel mě pořád dával elektrické šoky. Podobně na tom budou i zaměstnanci v Amazonu, zde bude robot vedoucím, a bude dávat elektrické šoky těm, co pomalu pracují nebo chybují.

Ano, v Praze je více úředníků než dělníků

Tak jako se krysy stali globálně invazním druhem, tak se i kancelářské krysy, co běží krysí závody o výhody a jistoty, stali invazním druhem, a tím je v Praze více úředníků, než dělníků. Místo moderních automatizovaných továren, kde se vyrábí rychle a levně potřebné zboží, jsou v Praze veliké kancelářské budovy, kde se úředníkům dobře u počítačů daří, a kafe se zde mnoho vaří. Bylo zde v minulosti i mnoho naivních snah o to snížit počet úředníků, ale ukázalo se, že to není tak jednoduché. S příchodem počítačů a později internetu, vznikla naděje na to, že tato moderní digitalizace a optimalizace, pomůže snížit počet úředníků, jenže se počet úředníků všude zvětšil, kde je jádro problému? 

Jádrem problému je lidský egoismus, zlo spáchal ten, kdo se má dobře, nebo se chce mít dobře. Jedinou možností je výměna úředníků za autonomní roboty s umělou inteligencí, na dobíjecí baterie. Obrazně je úředník vojákem, který bojuje s nepořádkem v systému, lidi nechápou to, že bez pořádku by zde nebyl v ničem pořádek, a tak by zde nic nefungovalo. Každý je zde šroubkem v systému, problémem je, že některých šroubků, je zde nadbytek, a jiných je zase nedostatek, třeba takový dobře zaplacený státní úředník, nemá už zájem o špatně zaplacenou práci skladníka v Amazonu, kde by mohl ukázat svoje vysoké kvality.

Čtvrtý prezident České republiky

Lid potřebuje změnu, třetí prezident to byla chybná volba, koho zvolíme za čtvrtého prezidenta? Jako reformátor bych funkci prezidenta zrušil a zrušil bych i celou politiku, vládli by nám jenom úředníci, politici by bylo něco jako zahrádkáři nebo rybáři, co nemají zde žádnou možnost do něčeho mluvit. Co je to politika a funkce prezidenta? Je to jenom ubohé mediální divadlo, které sledují jenom omezení hlupáci, chytrý člověk se o prezidenta a politiku nezajímá. Mouchy zde serou už sto let na obrazy mocných, všemu zde přeci vládnou peníze, které dávají bohatým svobodu a chudým dávají ubohou práci za malé mzdy. 

Přirovnal bych politiku k fotoaparátům na kinofilm, dneska zde jsou ale už digitální fotoaparáty a mobilní telefony, tak jako nikdo nechodí už do kostela a ke zpovědi, tak by už lidi měli konečně přestat chodit volit staré kancelářské krysy, co zde chtějí dělat prezidenta nebo ministra. Všude se na kost ořezávají náklady, a tak se musí i zrušit funkce prezidenta a politika, vše je zde dočasně, jenom evoluční změny zde jsou trvale, neopakujte pořád dokola stejné chyby, řeknete společně, obejdeme se bez prezidenta a politiků, všemu zde bude vládnout, pravda a láska.

Jak vybrat správný vánoční dárek?

U dárků obecně platí, že čím více peněz, tím lepší dárek, samozřejmě že jsou zde i výjimky, kdy je možné za málo peněz získat dobrý dárek, jde většinou o doprodeje, nebo o použité věci. Nejlepší je darovat knihu, protože si ji můžeme přečíst, a potom ji darujeme, to že jsme jí četli, to se u knihy vůbec nepozná, někdo zase daruje to, čeho má nadbytek, a nemůže to nikomu prodat, lidi byli a budou egoističtí, s tím se nedá nic dělat. 

Taky je možné požádat ty, co chceme obdarovat, aby s námi šli do obchodu, a zde si sami vybrali pro sebe dárek, ovšem tím se vystavujeme tomu, že egoisté budou chtít drahé dárky, na které nebudeme mít peníze. Každá věc je zde dočasně, nejlepším dárkem je naučit lidi tomu jak být nad problémy a mít se zde dobře, dobré rady jsou nad všechny hmotné dárky, protože díky nim máte trvale dobrou náladu. 

Sice vychází mnoho knih, ve kterých je i mnoho dobrých ověřených rad, jak být nad problémy, a mít se dobře, jenže všechny tyto knihy jsou jenom amatérské teorie, které v praxi nikdy nikde nefungují. Je třeba pochopit příčiny a následky tohoto světa, život to jsou krysí závody, naděje na úspěch je minimální, protože je zde veliká tvrdá konkurence, uspět zde lze jenom pomocí lží a krádeží, protože dobrota je žebrota. 

Tak jako mezi sebou závodí kancelářské krysy o vysoké státní politické funkce, a každá stará nemocná kancelářská krysa by zde chtěla dělat prezidenta, nebo aspoň ministra, tak mezi sebou závodí i; organizace, podniky, sekty, náboženství, filosofie, móda, diktatury, národy, mafie, korporace, atd. vše je zde závod, ve kterém je obtížné uspět, proto je zde veliká snaha porušovat pravidla, anebo vytvářet; kasty, třídy, ligy, kategorie, ploty, certifikace, symboly, regulace, výjimky, pravidla, zákony, atd. za vším hledej egoismus, a tak poznáš pravdu, a nebudeš chybovat, peníze egoistům nesmrdí!

Ano, potřebujeme mladé politiky

Jaký je průměrný věk politiků? To se nikde nedovíte, protože je průměrný věk politiků velmi vysoký, náš stát se stal sociálním ústavem pro staré politiky, nejhorší je situace u míst, kde jsou velmi vysoké platy, zde jsou jenom velmi staří politici, co by měli už být v důchodu. Je třeba konečně schválit zákon, že v 40 letech jistě končí každý politik, dobrota ke starým politikům je příčinou naší žebroty, každý starý politik, je snadno nahraditelný mladším politikem. 

Podívejme se na ty, co nám politicky vládnou, jsou to většinou už důchodci, co by měli být v domovech pro důchodce, vše je o tom že za chyby politiků se ekonomicky platí, a dobrota je žebrota, nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit to, že budeme mít staré politiky. 

Podívejte se na sportovce, zde ve 40 letech každý sportovec jistě končí, a jde dělat něco jiného, v minulosti měl starý člověk hodnotu díky svým zkušenostem, jenže doba se změnila, protože je zde internet a jsou zde knihovny, takže už zkušenosti starých lidí k ničemu nepotřebujeme. Změny musí být provedeny v centru, nemá smysl provádět změny na okraji.

Ano, zbabělec je ten druhý

Zbabělec je tak zbabělý, že si nepřizná to, že je zbabělec, mnoho let jsem hledal lék na tento nemocný svět a dneska vím, že tím lékem je hrdinství, jsi ve sračkách, a zvedá se ti z toho žaludek, tak buď hrdinou, a ukonči svoji ubohou existenci, která stojí za hovno. 

Ano, po smrti ti bude líp, problém života bylo a bude to, že vše živé je otrokem svých egoistických závislostí, z tohoto otroctví nelze uniknout jinak než smrtí. Všimni si toho, že jednou jsi nahoře a potom jsi dole, vše je zde v pohybu tak jako počasí, nikdo neví, co jej bude za rok čekat, minulost nezměníš a o budoucnosti nic nevíš, současnost je pro tebe pekelným očistcem, protože jsi otrokem svých závislostí. 

Život je nemoc, a lékem je smrt, tento konzumní svět, to je nemocnice, kde nemocný léčí nemocné, zdraví je iluze, zajdi za lékaři, a oni ti povědí, jaké máš nemoci, a budou tě léčit. Podívej se na; konflikty, revoluce, války, krize, katastrofy, atd. zde umírá mnoho lidí a díky tomu se vše uzdraví, lidí je zde už jako sraček, a tak se násilně tyto sračky, splachují do hajzlu. 

Nemocní lidé mají nemocné děti, genetika je o předávání nemocí, pokud zde chce něco existenčně uspět, musí se to vyšlechtit a to platí jak u rostlin a zvířat, tak i u lidí. Šlechtění kancelářských krys je náročné na čas a peníze, proto se šlechtí jenom to, co je perspektivní šlechtit, nemá cenu šlechtit nepřizpůsobivé příživníky, je třeba nepřizpůsobivé příživníky spláchnout do sraček. 

Pokud nejsi silný jako lev, a chytrý jako liška, tak jsi ubohý nepřizpůsobivý příživník, který je ve sračkách, a tak je mu z toho na zvracení. Nejde si nevšimnout toho, že kupní síla lidí klesá, kdo si dneska může dovolit mít soukromé hospodářství a zde být svým pánem, statisticky je 99% lidí na světě je ve sračkách, a tak je jim z toho na zvracení, krysí závody, mezi kancelářskými krysami, nelze vyhrát, protože je zde obrovská konkurence. Všude je dneska inflace, kdo dneska ještě čte staré klasické knihy? 

Kdo dneska věří na zázraky a štěstí v budoucnosti, vše je zde jenom dočasnou iluzí, vše je zde jenom karetní hra, jednou vyhraješ a potom zase prohraješ, nikdo nemůže trvale vyhrávat, pokud on není podvodníkem. 

Podvodníci se dneska nahrnuli do politiky, a slibují nám ekonomické a sociální zázraky, sliby se slibují a jenom blázni se radují, nebude nám lépe, ale bude už jenom hůře, protože lidí všude rychle přibývá, a tak výhod a jistot, zde ubývá. Vše jistě směřuje k tomu, že ve městech místo lidí budou jenom roboti, a nahého člověka najdete už jenom za sklem, v zoologické zahradě, vedle pavilonu s opicemi.

pondělí 4. prosince 2017

Je ti z toho všeho zde na zvracení?

Ano, mnoho lidí je nemocných a potřebovalo by léčit a vyléčit, jenže to nejde, kdo by to zaplatil na to není dostatek lékařů a nemocnic, nejsou na to ani peníze, výjimkou jsou bohatí lidé, co si mohou zaplatit nadstandardní dlouhodobé léčení. Systém je postaven tak, zemřeš a tak tě někdo v zaměstnání nahradí, jsme jenom snadno nahraditelné loutky, a je jedno, jestli jsi dole nebo nahoře. U sportovců poznáváme to, že zdraví je zde ve věku od 15 do 35 let, to je dost krátká doba v porovnání s tím že žijeme 70 let. 

Léčení je jako opravování starého auta, jedno spravíte a jiné se rozbije, v přírodě se to řeší tak že to co je pomalé, poslouží jako potrava pro to co je rychlé. Když hledáte zaměstnání tak je vysoký věk mnohdy problém, který vás vyřazuje z pracovního trhu, a když zaměstnání konečně získáte, tak vás ve zkušební době stejně vyhodí. Možná jsi dneska mladý, ale čas letí rychle a najednou budeš starý a začneš v depresi myslet na sebevraždu, statisticky u nás je nejvíce sebevražd v zimě u mužů ve věku od 45 let do 65 let.

Velikým problémem je zde osud, pokud máš špatný osud tak je ti z toho špatně, s tím ti ale nikdo nepomůže, mnoho lidí se narodí špatným rodičům ve špatné době, na špatném místě, a tím jsou v kleci, ze které nejde uniknout. Paradoxem je, že dobří rodiče co jsou v dobré době, na dobrém místě, nechtějí mít děti, protože běží krysí závody, a dítě by byl pro ně problém. Vše je zde o šlechtění, pokud nejsi vyšlechtěn pro krysí závody, tak jsi po celý život ve sračkách a je ti z toho na zvracení.

Ano, budete GVKB digitalizováni

Začnu u fotografování, nejprve lidi malovali obrazy, to bylo drahé a pomalé, někoho napadlo, že by se mohl vytvořit systém, co by dokázal vytvořit obraz a tak vzniknul veliký drahý dřevěný fotoaparát, který na skleněné desky, uměl díky objektivu zachytit černobíle realitu. 

Potom následovala evoluce, a najednou je zde digitální fotoaparát v mobilním telefonu, který má automatiku, a umí vyfocenou fotku odeslat okamžitě na internet, kde si ji mohou, prohlédnou lidi z celého světa. Tento zázrak je zde díky digitalizaci, převedli jsme obrazy a filmy do digitální podoby, a tak je můžeme globálně levně a rychle využívat. 

To je ale jenom začátek procesu digitalizace, tak jako se digitalizovalo fotografování a filmování, tak se bude digitalizovat i mnohé ostatní, v mém bytě jsou na radiátorech snímače, které snímají spotřebu tepla a bezdrátově se informace odesílají ke zpracování, abych platil jenom za teplo, které spotřebuji. 

Začínají se už vyrábět automobily a letadla co se obejdou bez řidiče a pilota, v továrnách pracují stroje, co jsou digitálně ovládané a brzo zde budou i roboti co budou digitálně ovládané. Pracujete pomalu a chybujete, máte padáka a na vaše místo nastoupí GVKB inteligentní robot, najednou na hradě robot prezident bude vyznamenávat roboty, a kde bude člověk? Člověk bude žít už jenom v zoologické zahradě, vedle pavilonu s opicemi, a roboti návštěvníci jej nebudou moci krmit, protože zde bude nerozbitné sklo.

neděle 3. prosince 2017

Ano, stvořitelem člověka jsou krysí závody

Krysy, které vyhráli krysí závody, se mohli rozmnožovat, a krysy co závody prohráli, se nemohli rozmnožovat, evoluce to jsou krysí závody, a člověk je součástí evoluce, a vítězem evolučních krysích závodů, ve kterých se běží o výhody a jistoty. Vše probíhá nejvíce v tom, co konzumujeme, nejprve jsme přešli z vegetariánské stravy na tepelně upravené maso, a později jsme přešli z poslouchání hlupáků na poslouchání těch, co nebyli hlupáky.

Je to něco jako na škole, splníte zkoušky a postoupíte do dalšího ročníku, někteří jedinci se zasekli už v druhé třídě základní školy, a jiní si udělali vysokou školu, podobné to bylo i s organizacemi a národy. Vědci tvrdí, že vývoj člověka z opice trval milion let, to se může zdát jako velmi dlouhá doba, ale je třeba si uvědomit to, že asi před 4 000 miliony lety vzniknul jednoduchý život na této planetě. 

Neandertálec, který se vzhledem a kulturou, už mnoho podobal člověku, je zde asi 100 000 let, bohužel někdy to vypadá, že na světě žijí dosud neandrtálci, co nechápou moderní digitální civilizaci, a tak po sobě házejí vajíčka a sprostě se urážejí. Šlechtění dostihových koní to jsou svým způsobem taky krysí závody, kde odměnou je možnost mít vyšlechtěné potomstvo. Slovo šlechta, znamená výchovou vyšlechtěný člověk k tomu, aby on vládnul těm, co nejsou výchovou vyšlechtění. 

Moderní konzumní civilizace lidi neustále kontroluje a známkuje, ten kdo je oznámkován jako nepřizpůsobivý příživník, skončí jistě brzo na okraji civilizace, jako ekonomický ubožák, dobrota je přeci žebrota a peníze nám nesmrdí. V současnosti do krysích závodů nastupují autonomní roboti s umělou inteligencí na dobíjecí baterie, nebude to už trvat dlouho a na hradě bude prezident robot vyznamenávat roboty, a lidi budou už jenom nazí za sklem v zoologické zahradě, vedle pavilonu s opicemi.

Ano, ekonomika a politika je u nás v havarijním stavu

Nevěřte; televizi, rádiu, novinám, internetu, atd. to vše je zmanipulováno elitou, věřte ekonomickým migrantům, pro které jsme tranzitní zemí, věřte počtu místních obyvatel, který u nás vůbec neroste, protože místní lidi nechtějí mít v bídě a nezaměstnanosti děti. Všimněte si toho že; Slovensko, Polsko, Maďarsko, jsou na tom ekonomicky a politicky velmi podobně, už dlouhou dobu, z toho je nám jasné, že chyba není u našich politiků a ekonomů, chyba je daleko od nás.

Někdo daleko od nás nechce, abychom se zde měli dobře tak, jako se mají dobře třeba lidi ve; Švýcarsku, Lucembursku, Dánsku, Německu, Holandsku, Anglii, Francii, atd. Konzumní svět je uzavřený pomocí; hranic, jazyků, zákonů, předpisů, norem, certifikací, smluv, korporací, mafie, svatých pravidel, rituálů, kast, tříd, regulací, výjimek, dotací, korupce, daní, cla, poplatků, náboženství, rasy, vzdělání, závislostí, atd. nejsme bohužel pány v naší republice, jsme zde jenom sluhové těch, co mají veliké výhody a veliké jistoty. 

Světu vládne bohatství už velmi dlouho, vše je přepočítáváno na hodnoty, pravda a láska je zde už jenom za peníze. Posledních padesát let je na světě vše řízeno z USA a Kanady, ten kdo se odmítne podřídit ten musí počítat s následky, jenže najednou je zde problém s Čínou a Ruskem co se odmítají podřídit diktatuře z USA a Kanady, to pochopitelně vede k napětí a snaze nás ekonomicky potopit protože jsme kdysi byli spojenci Ruska a jsme spojenci Číny, tak jako jsou mezi lidmi krysí závody tak jsou i mezi národy krysí závody a ti nejlepší krysí závodníci se snaží o to aby trvale vyhrávali, a je jim jedno to že naše republika, bude v havarijním stavu.

Neběžte krysí závody, nebo se z toho zblázníte

Mnoho let jsem tajil lidem svoji meditaci, jsem už starý a nebudu zde dlouho s vámi, proto jsem se rozhodnul, že lidem konečně řeknu svojí meditaci. 

Díky bohu, milovat sebe a druhé mohu. 

Moc pravdy je veliká a jenom díky pravdě se můžete změnit k lepšímu, dosud běžíte jako krysy ubohé krysí závody o to co milujete a potřebujete. Nenávidíte sebe a druhé protože nemůžete v krysích závodech vyhrát, a tak věříte na; pohádky, sny, politické a náboženské sliby, reklamu, drogy, štěstí, módu, atd. Toužení vytváří vaše soužení, nemáte čas, protože běžíte krysí závody, dávat vám dobré rady to je jenom marnost, protože vás zajímají jenom krysí závody.

Ano, krysí závody nelze vyhrát

Konzumní civilizace je o krysích závodech, které nelze vyhrát, je to jako karetní hra, když se v karetní hře zlepšíte, tak se zlepší i ti, co s vámi karetní hru hrají, můžeme to spatřit i na moderních výrobcích, někdo přijde na trh s novinkou která je úspěšná a netrvá to dlouho, a konkurenti tuto novinku eliminují novou novinkou, která je o něco lepší. 

Každý úspěch je zde dočasný, jednou jsi nahoře a potom jsi zase dole, to velmi dobře znají sportovci, a vědí, že vyhrává ten, kdo má veliké štěstí. U některých sportovních závodů teprve cílová fotografie ukáže, kdo je zde vítězem, protože u vítězství jde často už jenom o krátké okamžiky! 

Ano, síly jsou vyrovnané a tak v krysích závodech nejde trvale vyhrávat, proto je zde logicky snaha o; monopoly, diktatury, centralizace, kasty, třídy, kategorie, ligy, atd. ten kdo je nahoře, dělá vše pro to, aby se nahoře udržel, co nejdéle to jde, ano, vládnou nám bohužel všude staré opice, se zlatou korunou na hlavě! 

Já chci dělat prezidenta republiky, i druhé volební období, o tom to zde je, že sebekritika už vyšla z módy u těch, co jsou ve vysokých funkcích dlouho, v minulosti nebyli volby, a královské křeslo automaticky zdědil ten, kdo se narodil jako potomek krále, podobně to fungovalo i u šlechty. Kariérismus je rakovinou, která eliminuje ekonomiku a politiku, pro staré krysy je úspěch na prvním místě, jenže síly jsou v krysích závodech vyrovnané!

Ano, parazity je třeba eliminovat

Ano, jak si to uděláme, takové to budeme mít. Hodnoty vznikají jenom z profesionální práce, aby mohl profesionál vykonávat profesionální práci tak na to musí mít; profesionální vědomosti, profesionální vybavení, profesionální zázemí, atd. profesionální práce je jako sportovní výkon, u kterého jsou ubožáci eliminováni. Podívejme se na ty, co jsou nad námi, a rozhodují pyšně o nás bez nás, jsou to profesionálové? 

Statisticky a vědecky jsem objektivně pečlivě vyhodnotil ty, co jsou nad námi, a bohužel většina z nich jsou amatéři, a následkem je amatérská práce, díky které je zde deprese u; podnikání, obchodu, ekonomiky, politiky, náboženství, filosofie, vědy, umění, školství, dopravy, stavebnictví, bankovnictví, byrokracie, rodiny, psychiky, atd. Je třeba radikálně transformovat konzumní civilizaci, nahradíme lidi za; počítače, stroje, roboty, atd. 

Člověk je už zastaralý systém, který se nehodí do moderní digitální civilizace, tak jako už nejezdíme v kočárech, které táhnou koně, tak se musíme smířit s tím, že zde místo lidí budou roboti, vše je zde dočasně, na věčné časy zde jsou jenom evoluční změny. Prezident robot, bude na hradě vyznamenávat roboty, o tom je naše konzumní budoucnost, lidi budou eliminováni na věčné časy, z tohoto konzumního systému, co bylo, to bylo, teď zde místo lidí budou roboti. 

Už zde bylo dost krysích závodů, mezi vysokoškoláky o výhody a jistoty, už zde bylo dost mediálních politických dezinformací o tom, že po volbách, bude dělníkům v Amazonu lépe. V Amazonu budou makat jenom roboti, a majitelem Amazonu budou roboti. Ve svatém Vatikánu bude papežem robot a on bude žehnat robotům, logicky se staré knihy hodí do ohně, a napíší se nové knihy, ve kterých vše stvořil božský robot, a tak zde všemu vládnou hodní roboti.

sobota 2. prosince 2017

Peníze dávají bohatým svobodu, práce chudým svobodu bere

Nechci dělat v práci hovno, protože je za to hovno. Jak si sakra můžete užívat vstávání ráno od pondělí do pátku, vyskočit z postele, obléknout se, nasnídat se, bojovat s nefungující hromadnou dopravou, aby se dostal na místo, kde v podstatě vydělává dost peněz pro nenažranou elitu, a přitom musí být vděčný elitě za tuto ubohou příležitost? Ubožáci se bojí, že když nebudou pracovat, nebudou mít peníze, tedy nepřežijí. Skutečnost, že jsou pasováni do pozice pracujících, z nich dělá přímo ekonomické otroky. 

Honí se za prací v ubohých krysích závodech, aby byli úspěšní, do konce svých sil. Ztrácejí čas, svobodu a následně také spokojenost a štěstí. Těsně předtím, než vyčerpáním zemřou, rekapitulují a zjišťují, že nic nestihli. Jak je to možné? Vždyť jsem celý život dělal to, co ode mě bylo očekáváno, abych byl správným člověkem! Proč po mě nic zde nezůstalo? Kde je vidět všechna ta celoživotní píle? Práce je jenom pojem. Skrývá se za ním však člověku nebezpečná podstata. 

Práce je podle zákona‚ výdělečná činnost vykonávaná v rámci pracovněprávního vztahu. Krade člověku pomocí salámové techniky život, aniž by měla nějaký hlubší smysl, než je snaha přežít. Bez ní si člověk připadá zbytečný, protože sama o sobě vytváří iluzi své nezbytnosti. Práce je vnímaná jako nástroj k uspokojení svých potřeb, jako prostředek ke štěstí. Celý systém fungování ekonomiky, kultury a vůbec celé společnosti je na práci postaven. Co je to společnost? Soubor všech lidí, jejích členů. My však pozorujeme, že velká většina populace štěstí skrze práci vůbec nedosahuje. Nejsou totiž schopni vydělat dostatek peněz, aby si vykoupili vlastní čas. 

Nedělají to, co dělat chtějí, dělají to, co přinese poptávka, aby získali prostředky k tomu, co dělat chtějí. Pokud není každý jeden z nich uspokojený, pak je společnost nakažená a musí dojít ke změně. Proč pracujeme? Nikdo nedokáže dělat všechno, tj. vypěstovat si na zahrádce zeleninu, na poli obilí, ulovit maso, vše zpracovat, do toho stavět dům, vyrábět nástroje, všechno pak na trhu prodávat, vzdělávat se, učit druhé a tvořit kulturní odkaz. Proto je každý člověk specializovaný, ostatně i zvířata jsou specializovaná. Všichni ti, kteří považují práci za nějaký nástroj, za prostředek k dosažení uznání, peněz, společenského statusu, jsou právě těmi lidmi, kteří podporují špinavost celého systému. 

Práce není a nemá být o zisku hodnot. V dnešní společnosti je nepřirozené nepracovat. Lidem totiž nebyla představena jiná alternativa. Práce je stále tak zažraná v kořenech myslí lidí, že člověk, který ji nevykonává, se automaticky stává terčem, ať už se jedná o extrémy bohatství i chudoby. Když vychováváme děti, nepřemýšlejme nad nimi tak, že my chceme, aby něco dělali, ale podívejme se, na co mají vlohy, a zeptejme se, co by je naplňovalo, co oni skutečně chtějí dělat. Stejně tak bychom se měli zamýšlet nad dospělými lidmi. 

Práce je poslední zoufalý pokus, jak přijít k penězům, tím ještě nikdo nezbohatl. Co jsou to peníze? Lze pomocí nich naplňovat své potřeby. Skrze práci to, obávám se, není možné. Pracovat totiž znamená naplňovat cizí potřeby tím, že vyměňujeme svůj čas za dané peníze, uspokojení přichází až druhotně. Máme vymezený čas na tomto světě a rozhodujeme se, co s tím časem uděláme. Peníze dávají bohatým svobodu, práce chudým svobodu bere. Myslíte si, že když nepracuji, tak jsem parazitem společnosti? Pojďme globálně nepracovat za peníze. 

Tím, že lidé pracují za peníze, si sami přivazují k noze kámen. Když je pak život hodí do vody, samozřejmě že nevyplavou. Začněte být činní v tom, co vás baví, protože o tom je život. Pak přijde celoplošné štěstí, které povede k vyšší produktivitě i spokojenosti celé planety. Budoucnost je v tom, že se všem lidem vyndají z hlavy egoistické mozky, a dají se do pytlů, tak budou egoistické mozky v pytli s nápady, jak lhát a krást, aby se zde měli dobře, mozek který nezvládne globální krysí závody, ten bude eliminován GVKB umělou inteligencí.

Ano, jsi zde na hovno, protože lidí je všude jako sraček

Z člověka se stal invazní druh, díky tomu že používá vědomosti a nástroje k tomu, aby se zde měl lépe než zvířata, mnozí hovoří o tom, že člověk prochází mnoha evolučními obdobími, a tak pomalu stoupá evolučně nahoru, a čím výše je, tím více je na světě lidí, až to statisticky vypadá, jako by zde bylo lidí všude už jako sraček, a tak lidi zjišťují, že zde jsou už jenom na hovno. Následkem jsou logicky; konflikty, revoluce, války, regulace, výjimky, extremismus, terorismus, fanatismus, rasismus, centralismus, atd. 

Největším problémem je podle mě spěch, práce kvapná je většinou špatná, a to platí jak u těch co jsou dole, tak i u těch co jsou nahoře, spěchej pomalu, jinak budeš mít problémy. Druhá světová válka v nahotě odhalila to, že lidí je už zde jako sraček, a podle toho se s lidmi za této války i zacházelo, byli zde atomové bomby a veliké plynové komory. Za vše mohli globální krysí závody, kdy ti co byli mocensky nahoře, z vysoka srali na ty, co byli dole, a tak se spláchli miliony lidí za druhé světové války do hajzlu. 

Za posledních padesát let se počet lidí na světě zdvojnásobil, tak veliký rychlý populační růst zde ještě nikdy nebyl, veliký nárůst lidí je jenom v zaostalých národech, kde jsou lidi pod vlivem náboženství, a tak se rozmnožují velmi rychle, a mnohdy nemají pro svoje děti, ani jídlo. V našem malém chudém národě nám hrozí spíše vymírání, protože život je zde velmi těžký, a tak se lidi nechtějí rozmnožovat a ani k nám nesměřují ekonomičtí migranti, protože jsme pro ně jenom tranzitní zemí, na cestě do bohatého Německa. 

Vše jistě směřuje k veliké dlouhé válce, jde už jenom o to, kdy a kde tato veliká válka začne, USA proto začíná zvyšovat náklady na zbrojení, a doporučuje i EU, aby i zde došlo k zvýšení nákladů na zbrojení, když vraždit lidi po milionech ve válce, tak je třeba to realizovat pomocí moderní vědy a techniky, aby to probíhalo rychle a levně. Bohužel i válka, je dneska už jenom obchod a podnikání, a peníze získané z veliké dlouhé války, USA a Kanadě nesmrdí.

Neberte léky na hlavu, nebo se z toho zblázníte

01
Ano, jsi egoistická krysa, co běží krysí závody. Vše je zde o tom jak být lepší než jsou druzí, dobrota je žebrota, za každý dobrý skutek je zde spravedlivý trest, co jsou to peníze? 
02
Peníze jsou, tvrdnou návykovou drogou, na které jsou závislé krysy, co běží po celý život krysí závody, o peníze kterých mají pořád nedostatek. 
03
Jádrem problému je u krysích závodů to že je nelze vyhrát, běháte totiž v kruhu a tím nikdy nemůžete dosáhnout vytouženého cíle! Dlouho jsem přemýšlel, kdy tyto krysí závody vlastně začali, a proč začali? 
04
Vše začalo v okamžiku, kdy člověk zjistil, že je nahý, a začal se stydět za svoji nahotu, a tak se začal oblékat. Jenom člověk se stydí za nahotu, proč se vlastně stydíme za to, že jsme nazí? 
05
Když jsme nazí tak nemůžeme hrát divadlo, ve kterém si hrajeme na to, co nejsme, právě to že si hrajeme na to, co nejsme, stvořilo krysí závody. 
06
Každý je zde hercem i divákem současně, díváme se na druhé, a potom druhé napodobujeme, o tom naše konzumní kultura je! Všechny naše úspěchy jsou jenom iluzí, žijeme ve světě iluzí, odmítáme si přiznat pravdu, která ti říká, jsi egoistická krysa, co běží krysí závody. 
07
Když přijdete za lékařem s depresí, protože už nemáte sílu k tomu, běžet krysí závody, tak dostanete silné léky na hlavu, ale tyto léky neodstraní problém s tím, že musíte běžet krysí závody, ostatně i lékař co vás léčí, musí běžet krysí závody, jedeme v tom globálně všichni, nikdo nemůže stát zbaběle opodál jako divák. 
08
Proč nedokážeme přestat s tím, že hrajeme pokrytecké divadlo, a nejsme tím, čím opravdu zde jsme? Je to o pravidlech, která jsou nám svatá, tato svatá pravidla z nás udělali egoistické krysy, co běží krysí závody! 
09
Někteří jsou na tom zdravotně velmi zle, a měli by už jenom odpočívat doma, ale oni neumí doma už odpočívat, a chtějí běžet za každou cenu krysí závody, protože to je jejich jediný možný smysl života, a tak uboze umírají vyčerpáním, když běží krysí závody. 
10
Komu není od GVKB rady tomu už není pomoci, poslední dobou přichází modernizace u krysích závodů a vše se digitalizuje, krysy jsou pod neustálým dohledem a pokud chybují tak jsou vyřazeny z krysích závodů a tím se psychicky zhroutí natolik, že často skončí dlouhodobě v psychiatrické nemocnici, kde dostanou od lékaře, velmi silné návykové léky na hlavu. Neberte léky na hlavu, nebo se z toho zblázníte.

Politika je vysoká karetní hra

Ano, vyměníme chudé politiky za bohaté politiky. Chytrý politik je velmi bohatý a hloupý politik je chudý, chudáci nemají v politice co dělat, protože jsou snadno zkorumpovatelní. Ostatně nejde o nic nového, po mnoho století, měli zde moc jenom velmi bohatí lidé, a proto zde nebyl problém s korupcí a tunelováním státu. 

Jsi chudý tak začni podnikat, a až budeš bohatý, tak budeš moci vstoupit do politiky, za vším jsou peníze, žijeme přeci v tržním kapitalismu. Je třeba si konečně přiznat to, že chudákům musí vládnout ti, co jsou bohatí, politika je obrazně jako hotel pro velmi bohaté lidi, a nikoho neudivuje to, že na hotelu pro bohaté hosty, nebydlí chudí hosté. Lidi se rozdělují na bohaté a chudé, bylo, a ještě dlouho to tak i bude. 

Podívejme se na zaostalé ekonomiky, zde jsou politici chudí, a tak myslí a konají jako chudáci, je to začarovaný ekonomický kruh, ze kterého není východiska. Komu není od GVKB dobré rady, tomu už není ani pomoci. Socialismus, komunismus, altruismus, demokracie, atd. to jsou utopie, které nemohou v realitě fungovat, protože každý dospělý pracující člověk, je ve svém podvědomí lakomým egoistou. 

Vše je zde obrazně jenom karetní hra, ve které chce každý vyhrát, a tak nikomu neukazuje svoje karty! Politika je vysoká karetní hra, ve které chudáci nemají co dělat, už bylo dost amatérů v politice, je třeba vyčistit politiku od chudáků, co nerozumí tržní ekonomice.

Svatý robot na dobíjecí baterie

Zamysleme se nad tím, co je nám svaté? Svaté je nám to co milujeme a potřebujeme, jde dneska nejvíce o; úspěch, zdraví, štěstí, peníze, lásku, výhody, jistoty, atd. V okamžiku kde se zakázalo zabíjet člověka tak se stal člověk svatým a zvířata se stala pro nás hříšným tvorem. 

Naše kultura je o prioritách které se mění podle situace ve které existujeme, staré kulty jsou nahrazovány novými kulty a staré symboly nahrazují nové symboly. Nejdříve zde byl nástroj, potom vzniknul stroj, dneska přichází doba robotů, veškerá digitalizace je o tom vše optimalizovat a automatizovat, nakonec to musí dopadnout tak že lidi už nebudou pracovat a místo lidí budou pracovat jenom; počítače, stroje, roboti, atd. 

Lidi budou pomalu a jistě odsouvání z měst na venkov a z venkova do míst kde není civilizace, naši civilizaci ovládnou jistě už brzo; počítače, stroje, roboti, atd. je to přirozený evoluční proces, se kterým nelze nic dělat. Nebude to trvat dlouho a roboti vytvoří náboženství a tak vznikne svatý robot, který bude ostatním robotům ve svatém městě říkat, co je morální a co je nemorální.

Ano, invazi našich nepřátel eliminujeme

Problém s invazí nepřátel, zde byl už před evolučním vznikem člověka, život je evoluční experiment, ve kterém to silnější a inteligentnější vyhrává nad slabším a hloupějším. Peklem je nám to, co nám konkuruje, rájem je nám to, co s námi spolupracuje na našem úspěchu. Být silný jako lev a chytrý jako liška, o tom to zde od vzniku člověka a jeho kulturní civilizace je, dobrota k nepřátelům přeci žebrota je. Podívejme se konečně z nadhledu, na naši konzumní realitu, a z nadhledu spatříme tento konzumní svět zcela jinak, než jej známe z podhledu. 

Vše je zde jenom o egoistickém úspěchu, kolem egoistického úspěchu se vše točí, díky egoistickému úspěchu má život smysl a logiku, deprese je trestem za náš existenční neúspěch! Jsou to zde obrazně všude jenom krysí závody, z lidí se stali kancelářské krysy, co závodí o egoistický úspěch, peníze kancelářským krysám nesmrdí, o tom to zde všude je! Dělat dělníka, to je zde za trest pro ty, co se nedostali evolučně mezi kancelářské krysy, co zde mají výhody a jistoty, o kterých si mohou dělníci nechat jenom zdát. 

Volby prezidenta, jsou krysí závody, ve kterých vyhrávají největší kancelářské krysy, politika to je sportovní disciplína, pro veliké kancelářské krysy, v politice se s ubohými dělníky nesetkáte. Vše se zde rozděluje na; funkce, ligy, kategorie, kasty, třídy, hodnoty, symboly, certifikace, ideologie, atd. jde zde tedy jenom o to vyhrát krysí závody. Zazní startovní výstřel a krysy vyběhnou o tom je; ekonomika, politika, náboženství, filosofie, podnikání, obchod, věda, umění, školství, atd. jak rychle a levně dosáhnout úspěchu, o tom jsou krysí závody. 

Je třeba všem lidem konečně dopřát možnost se zúčastnit krysích závodů, vyndáme všem lidem z hlavy mozky a ty dáme do pytlů, takto budou mozky v pytli s nápady jak porušovat pravidla u krysích závodů, napojíme mozky na umělou inteligenci a tak zde budou moci být globální krysí závody, a umělá inteligence bude eliminovat na substrát mozky, co běží pomalu náročné krysí závody, tak invazi našich krysích nepřátel eliminujeme, a v krysích globálních závodech budou jenom elitní krysí závodníci.

pátek 1. prosince 2017

Ano, není zde demokracie, je zde diktatura

Ano, nedělejte mediálně z amatérů profesionály. Jenom ten, kdo je slepý a hluchý, neví o tom, že na místech pro profesionály, jsou amatéři, je to starý problém způsobený centralizací, Adolf Hitler, je klasickou ukázkou amatéra, na místě, kde měl být profesionál. Lidi dělají chyby, s tím nic nenaděláme, ale proč tyto chyby, opakují po mnoho století? Příčinou je zde nepružnost systému, tak jako se mění počasí, a my se tomu musíme přizpůsobit, tak se mění i vše v nás a okolo nás, to co je dneska správě, to bude zítra už chybně, svoboda a rovnost šancí, umožňuje realizovat pružnost, a tak zde nejsou problémy a deprese. 

Prý si mohu demokraticky zvolit budoucnost tím, že půjdu volit kariéristické politiky, proč mě dávají do ruky předtištěné lístky? Chci volit tak, že na prázdný papír napíšu lidi, co jsou podle mě ideální na místo prezidenta, nebo na místo ministra. Omezování možnosti volby, to je obyčejná diktatura, ano není zde demokracie, je zde skrytá diktatura, a o tom to je! Vše zde z pozadí řídí dolaroví milionáři, co mají k dispozici svoje soukromá letadla, prezidenti a ředitelé, to jsou jenom ubohé loutky, ovládané dolarovými milionáři, za vším jsou peníze, žijeme přeci v tvrdém kapitalismu!

Levné zboží co nahradí drahé zboží?

Lidi všude marně hledají levné zboží, co nahradí drahé zboží, toho je možné dosáhnout u; doprodeje, výprodeje, použitého zboží, atd. někdy se to povede, a jindy se to nepovede. Ideální by mělo mít někoho, kdo vám správně poradí, tak jako rodiče správně radí svým dětem, poslední dobou je zde mnoho podvodníků, co se snaží ze zákazníků dělat hlupáky a prodat jim drahé špatné zboží, zde doporučuji, spěchej velmi pomalu, lépe je vybírat dlouho dobu, a dobře si vybrat než spěchat a potom si nadávat do hlupáků, není všechno zlato co z dálky vypadá jako zlato mnohdy je to jenom past na hlupáky. 

V poslední době se mnoho rozmohlo vytvářet reklamu plnou dezinformací, zjistit o zboží pravdu mnohdy vyžaduje mnoho času a trpělivosti, subjektivně si myslím, že nejhorší je situace u výběru drahé elektroniky co je na baterie, jde o; mobilní telefony, tablety, notebooky, fotoaparáty, kamery, atd. u malých přístrojů je mnoho problémů které veliké přístroje co nemají baterie už nemají. Většinou doporučuji, podívejte se, jaké přístroje si pořizují profesionálové, třeba u fotografů, profesionálové používají zrcadlovky, a vůbec nepoužívají malé levné fotoaparáty, co se vejdou do kapsy.

Počátek našeho jazyka?

Na počátku bylo slovo, problém byl v tom, že lidi žili v uzavřených komunitách a každá komunita měla jiný jazyk, náš jazyk pochází z Řecka a pokud se podíváme na genetiku, tak zjistíme, že i geneticky pocházíme z nejvíce z Řecka. Velikým šiřitelem sjednocení jazyka bylo v minulosti náboženství, tím jak lidi poslouchali svaté kazatele, tak se i jejich jazyk sjednocoval, později došlo k tomu, že kazatele nahradilo divadlo. 

Je zajímavé to, že civilizace vznikla ve velmi teplých krajinách, kde je dneska už většinou zaostalost, nejspíše se zde změnilo natolik počasí, že lidi odsud odešli do chladnějších krajin. Mnohokráte zde byli snahy o vytvoření spojenectví mezi mnoha národy, jenže to nefungovalo dlouho, protože zde bylo mnoho problémů s jazyky. Cizí armády přicházejí a odcházejí, ale národní jazyk zůstává, dobýt cizí národ je tedy možné jenom pomocí rozšíření cizího jazyka, to dělá dneska Angličtina, a v minulosti to dělala zase svatá Latina.

Ano, nehas, co tě nepálí

Když jsem zahlédl obrázek pyramidy, v jejímž odstřihnutém vrcholku na mne shlíželo božské oko, napadlo mne k té kresbě mnoho myšlenek. Uvědomil jsem si, že ten obrázek vystihuje dnešní stav konzumního světa. Ta odseknutá špička pyramidy s okem uprostřed představuje všehoschopnou elitu tohoto světa, kterých odhadem nebude víc než 1%, ta postupně rozšiřující se základna pyramidy, odseknutá od špičky představuje 99 % ubohého obyvatelstva které je ekonomicky v pytli. 

Jak známo, nejmocnější lidi světa jsou ti, co mají sekretářky a služební řidiče. To božské oko představuje skutečnost, že z nadhledu kontrolují celý svět. A kontrolují ho díky staletími dobře propracované technologii pyramidální moci, odvozené systémově od armádního systému. Tito skutečně mocní vládci světa se podobají čertům s pytli, kteří křížem krážem brázdí svými soukromými letadly svět, v němž hledají svou tučnou kořist. 

Když ji najdou, týmově se na ni vrhnou, aby si každý z nich urval co největší díl do svého pytle. Ze svých pekelných aktivit si udělali “sport“, kde vymýšlení fint, jak kde urvat co největší díl kořisti se stalo pro ně velkou pekelnou zábavou. Bez ohledu na jakékoliv důsledky. Zábavou je pro tyto čerty teroristické zborcení dvou mrakodrapů v USA včetně lidí, stejně jako výdělečné světové války. Tito “čerti“ totiž nemají žádné svědomí, jdou za svými cíly klidně přes lidské mrtvoly. 

Charakteristika lokajů mocných čertů: je jich asi 1 % a jsou strategicky rozmístění ve všech klíčových pozicích v; politice, v médiích, v byrokracii, armádě, policii, tajných službách, ve vědě, kultuře, sportu, náboženství, atd. Lokajové mocných čertů jsou pro vládce světa nepostradatelní, protože jim účinně pomáhají zbytek obyvatelstva „držet na uzdě“. Proto jsou ve svých vedoucích místech velmi dobře placeni a mají i svůj přesně stanovený malý podíl na moci. Za to ale musí bezvýhradně poslouchat své pekelné chlebodárce, tedy skutečné vládce tohoto konzumního pekla. 

Jsou to klasičtí kariéristi, kteří kvůli své kariéře, kvůli svým korytům, zahodí charakter. Proto to bývají často bezpáteřní lidé, kteří za pěkné peníze a za část moci, jež jim byla svěřena, jsou všehoschopní. Vypadají jako cyklisté, neboť směrem nahoru se poníženě hrbí, zatímco po svých podřízených arogantně šlapou. 

Taky je můžeme směle přirovnat k nebezpečným, jedovatým hadům v drahých oblecích, kteří jsou připraveni kvůli svému korytu, kohokoliv kdykoliv zákeřně uštknout. Další vrstvou bezmocných lidí jsou dělníci. Těchto lidí je nejvíc, je jich asi 90 %. Jsou pevně zaháčkovaní ve struktuře pyramidy, protože se bojí o své hodnoty. Z toho důvodu jsou poslušní a do ničeho se nepletou, protože se třesou strachy, že by přišli o svoje hodnoty. 

Do ničeho se nemíchají, protože jejich hlavním krédem je, nehas, co tě nepálí. Jsou to typické poslušné ovce, které se v zájmu klídku, bezpečí a pohodlí nechají zahnat lokaji mocných do jakékoliv těsné ohrady, jako je třeba ubohá práce v Amazonu. Poslední vrstvou jsou bezdomovci, kteří jsou hodně závislí na charitativní podpoře. Je jich asi 6% a jsou velmi zneužitelní k různým cílům, protože jsou svou chudobou hodně frustrovaní. Mocenských pyramid je ve světě nekonečně a ty velké pyramidy často požírají ty malé. 

Tenhle konflikt pak nejvíc obvykle odnesou poslušné ovce, protože zrovna tihle lidé jsou nahnáni do; konfliktů, revolucí, válek, atd. umírat za zájmy pekelných vládců a jejich dobře placených lokajů. Aby se tyto důmyslně postavené staré pyramidy moci zhroutily, jak domečky z karet, tomu napomůže jediná věc, vyndat lidem z hlavy mozky, a ty dát do pytlů, takto budou lháři a zloději v pytli, se svými nápady, jak lhát a krást. Mozky bude mít pod kontrolou globálně GVKB umělá inteligence, a ta evolučně vadné mozky, recykluje na substrát.

Ano, na hříšníky máme čerty a pytle

Ten kdo zlobí, musí počítat s tím, že si pro něj přijde čert a odnese jej do pekla. Proto zde budou čerti, co vyndají hříšníkům z hlavy mozek, a ten dají do pytle, tak bude hříšník v pytli, se svými hříšnými nápady, jak lhát a krást. Mozek v pytli bude pod kontrolou GVKB umělé inteligence, a to bude pro něj pekelný psychický očistec, protože bude muset být hodný jako anděl. Nová digitální doba si žádá nové metody, jak dosáhnout cílů které jsou pro nás důležité, prioritou je rychle a levně, toho je možné dosáhnout jenom pomocí toho, že budou všechny hříšné mozky v pytli. 

Už zde nebudou ekonomické a mocenské rozdíly mezi lidmi, každý bude trvale jenom v GVKB pytli, a tak nebude moci parazitovat na cizích lidech. Co bylo, to bylo, přichází nová doba, ve které bude zlo chyceno do pytle, a tak bude konečně v pytli. Takto globálně na věčné GVKB časy zvítězí láska a pravda nad nenávistí a lží, jak si to uděláme takové to i budeme mít.

Mnozí si myslí, že k něčemu takovému zde nemůže přeci dojít, aby lidské mozky skončili v pytli a tak zde už zmizel starý svět, ve kterém všemu vládli lháři a zloději. Mnozí hříšníci se budou snažit utéci daleko od GVKB civilizace, aby jejich mozek neskončil v pytli, pravím těm, co zbaběle utečou, že je to marnost, stejně váš hříšný mozek, skončí brzo v pytli.

Ano, mládí je pryč a důchodu se nedočkáš

Politici pracujícímu lidu slibují ekonomické a sociální zázraky před volbami, ale k jejich splnění nikdy bohužel už nedochází, kde je jádro problému, že nejsou pro pracující lid peníze? Jádrem problému je to, že lidské mozky zatím ještě nejsou globálně v pytli, mít lidské tělo to je obrovské plýtvání penězi a časem, lidské tělo je kořenem všeho ekonomického a sociálního zla. 

Nejsou lidská těla, tak zde nejsou ani ekonomické a sociální problémy, náklady na lidská těla, jsou neskutečně veliké, protože tělo potřebuje mnoho zboží a služeb, pokud vyndáme z těla mozek, a dáme jej do pytle, tak tím vzniknou obrovské úspory času a peněz, navíc už zde nebudou problémy s lidskými chybami, umělá GVKB inteligence, bude vše mít pod kontrolou, a chybné mozky, bude recyklovat na substrát. 

Takto budou lháři a lakomci v pytli se svými nápady jak okrádat cizí lidi, pomocí toho že zde mají výhody a jistoty. Moderní ekonomika a politika je postavená na rychle a levně, pokud jsou mozky v pytli tak vše funguje rychle a levně, vše je o tom ochránit hodnoty před ukradením a zničením, tím že je mozek v pytli tak je mozek dokonale ochráněn před ukradením a zničením. 

Zájem celku byl a bude nad zájmem jedince, největším problémem je dneska vzdálenost mezi lidmi, jsme si cizí a tak se podle toho i k sobě zle chováme, tím že budeme všichni v pytli tak si už nebudeme konečně cizí a budeme se k sobě chovat dobře, veliké dobro je možné realizovat jenom díky velikému zlu, ano naše tělo je náš pravý nepřítel, kterého musíme zničit, bojovali jsme dosud s chybným nepřítelem, a tak jsme logicky nemohli vyhrát nad nenávistí a lží.